De gelijkzwevende aandacht

Reeks: Praxis 1 Auteur: Dries Roelandts Pagina's: 133 Prijs: € 20

Om te kunnen luisteren naar het onbewuste moet een psychoanalyticus wel over een speciaal stel oren beschikken. Of niet?

In de adviezen die Freud erover formuleerde blijkt de eenvoudige techniek van de gelijkzwevende aandacht te volstaan. Dat houdt in dat de analyticus aan alles wat hij hoort een onbevooroordeelde aandacht schenkt en luistert zonder te begrijpen.

In dit onderzoek naar de gelijkzwevende aandacht passen we dit advies toe op het onderwerp zelf. Door niet te begrijpen stellen we snel vast dat het luisteren van de analyticus helemaal geen eenvoudige techniek maar juist een vat vol paradoxen is. Hoe zou je bijvoorbeeld door onaandachtig te zijn voor alles, aandachtig kunnen worden voor iets?

Het verkennen van deze en andere tegenstrijdigheden en het problematiseren van de psychische functies van het luisteren, de waarneming, de aandacht, en het geheugen, geeft diepte aan het onderzoek naar het specifieke luisteren van de analyticus. Het mondt uit in de wetmatigheden die het luisteren dicteren. Via de taal en het subject van het onbewuste dat gestructureerd is zoals een taal loopt het naar het verlangen van de analyticus dat zijn luisteren schraagt.

Als sluitstuk wordt Lacans graphe van verlangen voorgesteld als een voorschrift voor de regels waaraan het ongeregelde luisteren beantwoordt.

Inhoudstafel

ONDERZOEKINGEN VAN EEN HOND – 1 

1. Intro met lyrics – 7
1.1. Geen concept, maar een précept. – 9
1.2. Lost in translation  – 11
1.3. Een klein advies voor de vader van de kleine Hans – 14

2.Met welk instrument? – 17

3. Eerste metapsychologisch couplet: Freuds geheheugen en aandacht – 25
3.1. Het Niederschrift als geheugensteuntje  – 27
3.2. Een gestolen brief: de aandacht op het Entwurf – 34
3.3. Een zielig apparaat – 41
3.4. Aandacht! Aandacht!  – 50

4. Attente en minder attente freudianen – 59
4.1. Reiks opmerkzame verrassing – 61
4.2. Wat richt het ongerichte luisteren? – 66
4.3. Zich bewust zijn van het eigen onbewuste – 69
4.4. Attitude of luisterhouding? – 71

5. Klanken uit de kliniek: over tuinen, treinen, slapen en jagen – 77
5.1. Taal en verlangen – 79
5.2. Een slapende tuin met zich splitsende paden – 85
5.3. De jacht op het subject – 92

6. Tweede metapsychologisch couplet: Lacans topologie van verlangen en betekenaar – 95
6.1. De graphe van verlangen – 97
6.2. Elementair familionair – 97
6.3. De etage van het onbewuste verlangen – 104
6.4. Het verlangen van de analyticus – 109

Slotakkoord. De scheppende muzikaliteit van een hond  – 115

Fade-out naar naschrift – 121

Bibliografie – 125

 

Auteur

Dries Roelandts (°Sint-Amandsberg, 1974) studeerde klinische psychologie en maakte studie-uitstapjes in de filosofie en psychotherapie.
Belangrijker voor zijn vorming tot psychoanalyticus zijn de eigen analyse en theoretische opleiding. Aan die laatste geeft hij onder andere gestalte als medeverantwoordelijke
voor het Vormingsinstituut, bestuurslid van Idesça en lid en exvoorzitter van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie.
Hij voert een analytische praktijk in Gent en werkt als intervisor in teams van psychiatrische centra in Sleidinge en Brugge.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!