Over de ethiek van de psychoanalyse binnen & buiten de muren van het asiel.

Woensdag 25 Maart, 2020

 

CORONA-UPDATE 

Deze studiedag is geannuleerd wegens COVID-19.

‘Daar zit toch een vijs los’: het is een uitdrukking die wel eens opduikt wanneer iemand niet beantwoordt aan een veronderstelde sociale normaliteit. Waar men vroeger iemand wegstopte achter de muren van het asiel – veilig, maar voor wie? – is er al enige tijd een tegenbeweging gaande, onder de noemer van de zogenaamde vermaatschappelijking van de zorg. De vraag is echter of en hoe deze beweging kan ontsnappen aan een impliciet normerende of louter financiële logica. Er blijft immers ook de vaststelling van een klinische realiteit, of die zich nu binnen of buiten de muren van het ziekenhuis situeert, die zich niet zo gemakkelijk laat managen via vooropgestelde paden. De vraag is dan ook op welke plekken er een ontvankelijkheid kan zijn voor het andere van psychiatrische patiënten.

Analytici hebben al heel vroeg gepoogd om deze uitdaging aan te gaan, en doen dat nog altijd. Het is geen toeval dat een aantal vernieuwende projecten in wat vandaag geestelijke gezondheidszorg heet, gedragen worden door mensen met een analytische inspiratie. Ze doen dat met een specifieke ethiek als kompas en met een beslist engagement naar die mensen die elders uit de boot vallen – omdat ze toch niet helemaal in het voorziene hokje passen. Tegelijk insisteert ook de bekommernis in hoeverre de psychiatrie zijn noodzakelijke asielfunctie kan behouden, voor wie dit nodig heeft.

Ook het museum Dr. Guislain heeft al lang een eigen en open blik op de psychiatrie en de mensen die ermee in contact komen: hun tentoonstellingen getuigen daar telkens opnieuw van. De hernieuwing van hun permanente tentoonstelling over de psychiatrie leek ons de ideale gelegenheid om de verhouding tussen psychiatrie en psychoanalyse andermaal te ondervragen – andermaal omdat de verhouding tussen beide een open vraag blijft, ondanks of net dankzij het niet wijken van de analytici voor het reële van de kliniek.

Op deze studiedag zullen de verschillende sprekers getuigen over deze diverse thema’s, telkens vanuit hun eigen achtergrond. Er is ook tijd voorzien om de hernieuwde tentoonstelling zelf te bezoeken.

 

Sprekers
Hélène Soete
Van het zich toe-eigenen van een diagnose en diens genotvolle inertie… naar een proces van subjectivering
Els Therssen
De forische functie als antwoord op manifestaties van de doodsdrift in de kliniek van psychose en autisme
Bart Marius
Op losse schroeven. Een visueel thematische benadering van psychiatrie
Villa Voortman
De muren van het asiel en de muren van de taal – in dialoog!
Evi Verbeke
Psychoanalyse in de psychiatrie of psychiatrie in de psychoanalyse? Over een klinisch veld
Tine Van Belle
De Achthoek, een andere praktijk
Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat, Gent, België
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!