Van (anti)psychiatrie naar geestelijke gezondheidszorg...en de psychoanalyse? De actualiteit van Maud Mannoni

Woensdag 27 Maart, 2024

Geestelijke gezondheidszorg is actueel, althans wanneer men afgaat op de nieuwsberichten, waarin het met de regelmaat van de klok opduikt. Nochtans is ons werkveld allerminst nieuw, al kreeg het vroeger andere namen: de psychiatrie, het asiel, … Wat is de motor van dergelijke verschuivende benoemingen, en wat zijn het effect?

De pertinentie van deze vraag neemt niet weg dat de kwestie ultiem telkens opnieuw cirkelt om de vraag wat het is mens te zijn. In het kielzog daarvan duiken andere vragen op. Op welke manier raakt een mens verstrikt in zichzelf en de ander? Moeten we deze bij uitstek menselijk symptomen van aparte pathologische etiketten voorzien, opdat ze hun verondersteld adequate behandeling zouden krijgen? En op welke manier organiseert de hulpverlening zich in deze context? Last but not least stelt zich ook de vraag in hoeverre deze geestige gezondheidszorg de burger in de pas wil laten lopen van de maatschappelijke idealen. Wie is er eigenlijk ziek, en waaraan? Dergelijke kritische vragen hebben enkele decennia geleden onder meer geleid tot de beweging van de antipsychiatrie, die de patiënt als mens in ere wou herstellen. De psychoanalyse kenmerkte zich evenzeer als een kritische stem in deze context, tot op heden: het is geen toeval dat het heel vaak analytici zijn die werken met de mensen die elders uit de boot vallen.

Het is in deze context dat Maud Mannoni (1923-1998) niet onvermeld kan blijven: als analytica hors catégorie liet ze zich inspireren door de antipsychiatrie, zonder de klinische realiteit evenwel uit het oog te verliezen. Vanuit een radicale keuze voor een analytische ethiek poogde ze dit zeer concreet gestalte te geven in het klinisch werken met het psychotisch subject. De recente honderdste verjaardag van haar geboortedag vormt dan ook de ideale aanleiding om haar parcours en de inzet ervan terug in het licht te plaatsen. Samen met haar willen we de vragen van vandaag (her)formuleren, als vragen voor vandaag. Kortom, teruggaan naar een originaliteit, in de verschillende betekenissen, om van daaruit een antwoord te formuleren op wat vandaag op het spel staat in de geestelijke gezondheidszorg. De verschillende sprekers zullen dit doen vanuit een verwevenheid van Mannoni’s teksten met hun eigen actuele klinische werk.

Opgelet:
Op de folder vind je de juiste prijzen (60€, 50€ voor leden GPP, 10€ voor studenten -26 jaar). In de bevestigingsmail zal je nog ten onrechte de oude prijzen zien staan (50€, 40€, 10€). Gelieve het juiste bedrag over te maken.

Sprekers
Jan-Jasper Persijn
Zonder boord geen binnen, zonder binnen geen buiten
Erwin Legiest
Eerste ontmoetingen met de psychoanalyticus: ‘doe ik het goed?’
Wim Galle
Niet zonder de familie? Psychoanalytisch werken met subject en ander
Jeroen Donckers
IP of niet IP, dat is het antwoord
Herbert Beuseling
Alleen theater kan ons redden
David Schrans
" "
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, Campus Sleidinge, Weststraat 135, 9940 Evergem, België
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!