Publicaties

Auteurs die hun werk willen laten publiceren, kunnen ons contacteren via het contactformulier.

Idesça verbindt zich ertoe om te mogelijkheid te onderzoeken of een publicatie het GPRC-label kan krijgen.

GPRC staat voor ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’. Het is een kwaliteitslabel waarmee de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) aangeeft dat de publicatie die dit label draagt, een peer-reviewprocedure heeft doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaard.

Meer info vindt u op www.gprc.be.

Je kan onze boeken ook aankopen bij boekhandel Limerick, Kon. Elisabethlaan 142, 9000 Gent

 

Kairos 1

Een divan op de psychiatrische spoeddienst

“Rien de créé qui n’apparaisse dans l’urgence, rien dans l’urgence qui n’engendre son dépassement dans la parole”, zo poneert Lacan. Creatie duikt slechts op in de urgentie en de urgentie brengt onvermijdelijk haar overschrijding in het woord voort – al noodzaakt deze act wel een beslist engagement om dit opduikende…

Praxis 1

De gelijkzwevende aandacht

Om te kunnen luisteren naar het onbewuste moet een psychoanalyticus wel over een speciaal stel oren beschikken. Of niet? In de adviezen die Freud erover formuleerde blijkt de eenvoudige techniek van de gelijkzwevende aandacht te volstaan. Dat houdt in dat de analyticus aan alles wat hij hoort een onbevooroordeelde aandacht schenkt…

Pegasos 21

Psychoanalyse? Actualiteit en hystorie van een onmogelijk beroep – Deel 1

Psychoanalyse: het is en blijft een vreemde bedoening die bovendien weinigen onberoerd laat.  Sommigen verguizen haar als een dubieuze zaak van charlatans of beschouwen haar als een relict uit verre, onwetenschappelijke tijden. Voor anderen betekent ze nog steeds een ervaring die hun leven transformeert. In de ontmoeting met een analyticus…

Pegasos 20

De overdracht in de kinderanalyse volgens Melanie Klein en Françoise Dolto

In dit werk gaat Peter Walleghem op zoek naar specifieke kenmerken die het concept van de overdracht in de kinderanalyse typeren en verschillen van die van de volwassenenanalyse.
Vanaf eind september 2018 kan je dit boek bij ons bestellen.

Pegasos 19

De psychoanalyse, een therapie?

Dit boek is de Nederlandse vertaling van “La psychanalyse, thérapeutique?” van Christian Dumoulin. Hij toonde als analyticus altijd al een bijzonder engagement ten aanzien van de maatschappelijke en klinische vragen van zijn tijd. Dit boek is daar een bijzonder mooie getuigenis van. In deze tekst tracht hij op een heldere manier aan te geven wat de inzet is van de psychoanalyse, waar haar mogelijkheden liggen in het beluisteren van een subject.

Pegasos 18

Freuds droom

Objectivering en subjectivering doorheen Freuds publieke en private geschriften van 1890 tot en met 1900.

Pegasos 17

Psychoanalyse en Kunst

Pegasos 16

Grepen uit het verleden van de psychoanalytische pedagogiek.

Pegasos 15

De overdracht in de kinderanalyse volgens Melanie Klein en Françoise Dolto.

Meer info Niet langer verkrijgbaar
Pegasos 14

Het onbewuste verslikt zich in taal.

Pegasos 13

Bijdrage tot de opvatting van de afasieën

Pegasos 12

Het reële bij Lacan. Over de pulsie en de finaliteit van de analytische kuur.

Meer info Niet langer verkrijgbaar
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!