Nieuwe boekenreeksen

Idesça geeft al enkele decennia boeken uit vanuit de freudiaans-lacaniaanse psychoanalyse. Binnen deze reeks, Pegasos genaamd, werden al heel wat boeken uitgegeven over de meest diverse klinisch-theoretische onderwerpen.

Sommige uitgaven zijn de bewerking van wat oorspronkelijk een doctoraat, een lezingenreeks of een groep aparte artikels was. Voor andere publicaties gaat het om een oorspronkelijke bijdrage, die daardoor hun eerste lezers krijgen. Pegasos blijft als reeks uiteraard verder lopen, als plaats voor de publicatie van psychoanalytische studies.

Voorbij de brede waaier onderwerpen van Pegasos willen we echter ook inzoomen op een bepaalde invalshoek, via reeksen met een specifieke focus. Het is in deze context dat Praxis gesitueerd kan worden.

 


 

PRAXIS

 


 

Praxis is een reeks die specifiek het kader van het analytisch werk ondervraagt. De praktijk van de psychoanalyse is immers een bijzondere en een weerbarstige praktijk, in welke concrete klinische context ze zich ook afspeelt.

De psychoanalyse ontstond vanuit het oor van Freud dat op een gegeven ogenblik op een bijzondere manier gespitst raakte. Het raakte gespitst vanuit een onontwijkbare confrontatie met iets wat zich niet laat vatten, iets wat zich niet laat begrijpen, iets wat tot steeds opnieuw nadenken en formuleren van hypothesen dwingt. We kunnen aannemen dat het de ontmoeting met de hysterie was die Freud tot dat specifieke punt bracht, het punt waar het weten moest wijken voor een luisteren, voor een welbepaald spitsen van de oren, … en voor het formuleren van de hypothese van het onbewuste.

Sindsdien kan de psychoanalyse de ontmoeting met het weerbarstige, onder de vorm van Freuds hypothese van het onbewuste, of Lacans herneming via het reële, niet uit de weg gaan. Integendeel, de uitdaging is om net die ontmoeting in de kuur aan de orde te laten zijn, om ze telkens op een singuliere manier te laten ontvouwen, om het subject te brengen voorbij het contingente van het vertrekpunt naar de noodzakelijkheid die de zijne of de hare is. De psychoanalytische ervaring die aldus wordt opgebouwd kan onmogelijk gevat worden in een geheel van louter te volgen regels of protocollen, of in een of meerdere gestandaardiseerde kaders. Die ervaring vangt wel wat zich doorheen de vele sessies  toont als structuur, als regulariteit, als weerkerend patroon, maar verliest het singuliere en het weerbarstige niet onderweg, niet langs de zijde van de analysant, maar ook niet langs de zijde van de analyticus. Het is een kwestie van logica, een kwestie van verlangen, ook een kwestie van ethiek.

Deze nieuwe reeks wil dus ruimte bieden om de psychoanalytische praxis vanuit telkens één concept toe te lichten. Men verwachte geen handleiding of instructie, evenmin een pleidooi voor  een “verdunde” psychoanalytische techniek waar niets of zeer weinig nog op het spel staat. Wel betracht ze telkens een belichting, een toelichting, een scherpstelling van concepten te brengen met het oog op het duidelijk maken van hun werkzaamheid in de hedendaagse psychoanalytische praxis.

 


 

KAIROS

 


 

Kairos is een reeks die scherp wil inzetten op de tijd, de huidige tijd: wat staat er nu op het spel voor de psychoanalyse, wat zijn actuele hete hangijzers? Welke kwesties dringen zich dusdanig op dat ze tot een antwoord, of minstens een ondervraging nopen – zelfs al zijn ze niet altijd even expliciet zichtbaar of duidelijk hoorbaar? Het kan ook gaan om wat heel duidelijk aanwezig is, maar net in zijn insisterend terugkeren evenzeer uitnodigt tot een positiebepaling. In ieder geval een beslissend moment dat appel doet op analytici om een stem te laten horen en uit te nodigen tot een positiebepaling.

De naam voor de nieuwe reeks sluit daarbij aan: in de Griekse mythologie staat Kairos immers voor de verpersoonlijking van het geschikte moment, het moment dat men al dan niet kan grijpen. Kairos werd daarom uitgebeeld als jongeman zonder kleren, die bovendien kaal was – op een haarlok na. De haarlok, als metafoor voor de gelegenheid, is te grijpen, maar enkel op het juiste moment… het is kwestie van ze niet te missen. Het leek ons dan ook de uitgelezen benaming voor een dergelijke nieuwe reeks essays, die bij uitstek de vinger aan de pols wil houden van wat onze huidige tijd beroert.

 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!